VITAJTE U NÁS

Sme stredná odborná škola v Pezinku,

ktorá má čo ponúknuť svojim uchádzačom

Absolventi učebných odborov pracujú ako čašníci, kuchári a kaderníci v prevádzkach – podľa typu ukončeného štúdia – doma a v zahraničí, alebo sú sami prevádzkovateľmi či majiteľmi menších reštauračných zariadení, kaderníckych salónov a iných prevádzok.

Školský areál v tichej časti Mesta Pezinok,

uprostred zelene, s vlastným školským internátom, veľkou jedálňou, výbornou kuchyňou, športovou halou, vonkajšími športoviskami (otvorenými pre verejnosť), vlastným kaderníctvom a profesionálne vybavenými priestormi má všetky predpoklady ďalšieho rozvoja.

Naše remeslo má zlaté dno

Čo sa u nás môžete naučiť?

Čašník – Servírka

Absolventi tohto učebného odboru sa môžu uplatniť v  obslužných profesiách v reštauráciách, hoteloch a ďalších gastronomických zariadeniach. Môžu tiež podnikať ako živnostníci.

Ovládajú práce spojené so stolovaním, poznajú suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel a kultivovaného spoločenského správania.

Kuchár

Absolventi sú schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave jedál v reštáuráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania, i ako živnostníci.

Ovládajú práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy jedál, vedia odborne komunikovať so zákazníkom

Kaderník

Absolventi nachádzajú uplatnenie vo sfére služieb ako kaderníci v malých a stredných firmách, ako živnostníci alebo zamestnanci firiem, ktoré sa zaoberajú výrobkami vlasovej kozmetiky. Sú schopní pracovať samostatne aj v kolektíve, vedia poskytovať zákazníkom poradenskú službu.

Okrem kaderníckych vedomostí a zručností získavaju i vedomosti z cudzích jazykov a oblasti podnikania.

Čo vám vieme ponúknuť?

– odborné poradenstvo v starostlivosti   o vlasy
– najnovšie trendy módnych strihov, farebných odtieňov a možností ošetrenia vlasov
– účesy na všetky spoločenské udalosti
– tím šikovných a kreatívnych kaderníkov, ktorí sa o vás s radosťou postarajú
– tvorivé prostredie na vykonávanie odbornej praxe našich žiakov
– možnosti zapájania sa do celoslovenských  i medzinárodných súťaží
– širokospektrálne uplatnenie sa našich absolventiek/absolventov na trhu v oblasti kaderníckych služieb
–  výborné materiálne vybavenie v priestoroch školského kaderníctva