A A A

DHZ pri SOŠ


Nácvik hasenia požiaru
so žiakmi SOŠ

Jednou z priorít práce DHZ pri SOŠ je školenie mládeže o požiarnej ochrane, prevencii ako aj nácvik praktického hasenia požiaru pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov z oblasti požiarnej ochrany.

 

 
686067