A A A

Izola

 

Dominik Bednarovský a Branislav Štastný pod vedením Bc. A. Koubovej varia slovenské špeciality v prímorskom mestečku Izola na medzinárodnom stretnutí mladých gastronómov.

 

 

 

Srednja gostinska in Turistična šola Izola

 

www.s-sgtsi.kp.edus.si

 
681618