A A A
  • Ako sa k nám dostanete?
    Ako sa k nám dostanete?

Kontakt

 

 

 


 

Meno školy:

Stredná odborná škola

Adresa školy:

Komenského 27, 902 01 Pezinok

Telefón:

033/644 2016

0905-069599

Webová adresa:

http://www.soskompk.sk


riaditeľka

0905-591112

riaditelka@soskompk.sk

sekretariát riaditeľky

033/644 3779

fax : 033/644 3900
sekretariat@soskompk.sk

zástupca pre teoretické vyučovanie

033/644 2016, kl.14 (0918-466 876)
zastupcatv@soskompk.skškolský internát

033/6442016, kl. 20

zástupca pre technicko-ekonomický úsek

033/644 2016, kl.19 (0915-728 320)
cervenka@soskompk.sk

ekonóm

033/6442016, kl.18 (0905 591 110)

ekonom@soskompk.sk

mzdová účtovníčka a personalistka

033/644 2016, kl. 17

miskovova@soskompk.sk

hospodárka

hospodarka@soskompk.sk


správca budov školy a školského internátu, správca športovej haly (ubytovanie + prenájom ŠH)

033/644 2016, kl.19

(0915 728 319)

babis@soskompk.sk


kaderníctvo - školský internát pri SOŠ

033/642 3297

kaderníctvo - Za hradbami

033/643 2055

 

 

 

 

 
686077