A A A

Odpisy (duplikáty) dokumentov

 

 

 • Zlúčenie SOUVenujte nám 2% dane Duplikáty
 • Organizácia šk. roka 2008/2009 Úradné hodiny

 


 

 

Postup pri vyžiadaní odpisu :

- maturitného vysvedčenia

- výučného listu

- ročníkového vysvedčenia (konkrétny ročník) :

 

 1. predložiť na sekretariát písomnú žiadosť
 2. v žiadosti uviesť: meno a priezvisko (u žiadateľky uviesť ak je vydatá aj rodné priezvisko v čase štúdia )
 3. dátum narodenia
 4. o aký učebný, prípadne študijný odbor sa jedná
 5. v ktorých rokoch žiadateľ navštevoval školu + rok ukončenia štúdia, uviesť triedu a meno triedneho učiteľa

 6. priložiť e-kolok v hodnote 1.50 € (pri maturitnom vysvedčení, výučnom liste)
 7. pri vystavovaní ročníkového vysvedčenia e-kolok v hodnote 3 € (2 strany)
 8. uviesť presnú adresu, kam má byť zaslaný odpis
 9. predložiť čestné prehlásenie o strate vysvedčenia

POZNÁMKA: e-kolok NELEPIŤ na žiadosť! (pri zasielaní poštou iba vložiť do obálky)

 

Žiadosť zaslať na adresu : (môže byť doručená aj osobne)

Stredná odborná škola

Komenského 27

902 01 Pezinok

 

Odpis vysvedčenia bude vyhotovený do 10 pracovných dní.

 
681632