A A A

Praktické vyučovanieKvalitná prax je dôležitá súčasť prípravy na budúce povolanie. Žiaci majú možnosť praxe vo vlastných priestoroch školy pod dohľadom majstrov odbornej výchovy a taktiež (pri dodržaní podmienok predpísaných Ministerstvom školstva SR) aj v súkromných prevádzkach v meste. V praktickom vyučovaní si overia teoretické vedomosti nadobudnuté v školských laviciach a môžu realizovať aj vlastné nápady, kreácie, recepty a majú možnosť poradiť sa o správnosti postupu a technológie.

 

SOŠ zabezpečuje odborný výcvik pre trojročné učebné odbory v interných pracoviskách školy a na prevádzkových pracoviskách organizácií.

Odborný výcvik : kuchár, čašník, servírka

Žiaci učebného odboru kuchár, čašník, servírka prvého ročníka vykonávajú odborný výcvik v školskej kuchyni, v školskej jedálni, v odborných učebniach. Pod vedením majsteriek odbornej výchovy získavajú odborné zručnosti spojené s prípravou pokrmov, technologickými postupmi jedál, receptúrami a v učebnom odbore čašník, servírka v l. ročníku zvládajú základy techniky obsluhy, základné pravidlá spoločenského správania v styku s hosťom.

Praktické vyučovanie u súkromných podnikateľov.

Žiaci 2. a 3. ročníka učebného odboru kuchár, čašník, servírka vykonávajú odborný výcvik pod dohľadom inštruktorov na zmluvných pracoviskách súkromných podnikateľov. Ide o zariadenia reštauračného a hotelového typu. Snahou SOŠ je ich rozmiestnenie podľa trvalého bydliska žiakov, aby perspektívne po vyučení zostali v týchto zariadeniach aj trvalo pracovať, a rýchlejšie sa adaptovali na podnikateľské prostredie. Výhodou je aj to, že produktívna práca žiakov je aj finančne ohodnotená.

 

 

K mesiacu marec 2013 máme 22 pracovísk praktického vyučovania

 

rešt. Koníček – Pezinok

hotel Maxim – Svätý Jur

rešt. Kity – Malacky

rešt. Rozmarín – Senec

rešt. Radnica – Pezinok

rešt. Karpaty – Vinosady

Gróbska rešt. – Slovenský Grob

rešt. Rezident – Pezinok

hotel Senec – Senec

rešt. Matyšák – Pezinok

hotel Majolika – Modra

rešt. Reduta – Bratislava

hotel Sebastián – Modra

rešt. Rozálka – Pezinok

rešt. Marathon – Senec

Svätojurská viecha – Svätý Jur

UFO pizzeria – Senec

hotel Matyšák – Bratislava

Bubu Caffe – Pezinok

rešt. KVAK – Budmerice

Motel pod Heštúnom – Pernek

FINE restaurant - MalackyOdborný výcvik : kaderník

Odborný výcvik v učebnom odbore kaderník sa uskutočňuje na pracoviskách odborného výcviku v ŠI a v kaderníckom pracovisku Za hradbami.
Žiaci svoju odbornosť a kreativitu prezentujú na výstavách a súťažiach : JUVYR, Interbeauty Bratislava, Cena Laugarícia Trenčín, Cena mesta Pezinok. Prínosom pre odborný rast žiakov sú aj odborné semináre firiem. Nadobudnuté zručnosti a vedomosti využijú vo svojej budúcej profesnej práci.

 

 
686105