A A A

Prihláška na štúdium


Do 3-ročných učebných a 4-ročných študijných odborov zašlú prihlášku výchovní poradcovia zo základných škôl v apríli  na sekretariát riaditeľky SOŠ (prihláška vyplnená rodičmi v spolupráci s výchovným poradcom, podpísaná zákonným zástupcom, žiakom, výchovným poradcom, triednym učiteľom a riaditeľom školy + vyjadrenie lekára) tlačivo vydá ZŠ - Prihláška na štúdium na strednej škole, 49 145 0 © ŠEVT

Do študijných odborov nadstavbového štúdia je uzávierka prihlášok do 30.5. Tlačivo - Prihláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium na stredných školách, IGAZ 197 s vyjadrením lekára záujemca o štúdium v študijnom odbore priloží spolu s  kópiami ročníkových vysvedčení z SOU (neoverené)

 
686092