A A A

Spoločenské akcie

 
 

 

SOŠ môže pre Vás zabezpečiť širokú paletu gastronomických služieb na rôznych spoločenských podujatiach ako napríklad, recepcie, plesy, rôzne oslavy, rauty, stužkové a pod.

Aktivity nesmú presiahnuť rámec výchovno-vzdelávacieho procesu.


Kontakt:
sekretariát riaditeľky: 033/644 3779

sekretariat@soskompk.sk

 

Aktuálna ponuka :

 

 

 
681611