A A A

Športová hala SOŠ

 

Športová hala – stredná odborná škola Pezinok

Komenského 27, 902 01

 

Priestory športovej haly môžu na základe objednávky využívať :

 

 

Ø Registrované kluby

Ø Organizované skupiny

Ø Jednotlivci

Ø Firmy

Ø Organizácie

 

 

Športová hala spĺňa kritériá na usporadúvanie súťažných zápasov v hádzanej, basketbale /nové čiarovanie FIBA/ ale i iných športoch.

 

Naše priestory možno využiť na :

ü tréningový proces športových klubov

ü priateľské, majstrovské a medzinárodné stretnutia a turnaje v basketbale, hádzanej, halovom futbale a podobne

 

Maximálne využiteľná plocha – hádzanárske ihrisko /40m x 20 m/

 

K dispozícii je :

Ø 5 šatní, každá o výmere 18 m2

Ø šatňa pre rozhodcov

Ø miestnosť využiteľná pre maséra

Ø priestory V.I.P. využiteľné počas turnajov

Ø svetelná tabuľa využiteľná na rôzne druhy športov

Ø 2 svetelné tabule na basketbal

 

Kapacita hľadiska :

ü 444 miest na sedenie na hlavnej tribúne

ü 130 miest na sedenie okolo hracej plochy

ü 200 miest na státie

 

Športovú halu možno využívať v čase školského vyučovania od 14:00 alebo 15:00 hod. do 22:00 hod. Mimo dní školského vyučovania podľa dohody, maximálne však do 22:00 hod.

 

Cena za hodinu /60 min./ bežného využívania priestorov : 20,00,- €

Turnaje väčšieho rozsahu /využitie všetkých šatní,...../ : 25,00,- €/hod.

 

V prípade záujmu o prenájom priestorov v menej žiadaných časových termínoch (napr. od 14:00 do 16:00 hod.) je možné zníženie ceny prenájmu dohodou.

 

Požiadavky na dopoludňajšie využitie športovej haly je nevyhnutné predložiť v posledný augustový týždeň (pred vytvorením rozvrhu vyučovania telesnej výchovy).

 

 

Kontakt :

www.soskompk.sk

sekretariat@soskompk.sk

033/6443779 – sekretariát

babisdano@pobox.sk

0918 467 074 – správca športovej haly

 

 

 

 
681639