A A A

Súťaž v miešaní nealkoholických nápojov

 

Dňa 22.4.2010 sa konal v priestoroch školskej jedálne 2. ročník školskej súťaže v miešaní nealkoholických nápojov. Súťaže sa zúčastnili žiaci učebného odboru čašník, servírka a žiaci nadstavbového štúdia spoločné stravovanie. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť nápoj priamo do skla alebo v miešacom pohári, prípadne v šejkri. Na prácu žiakov dohliadala odborná porota, ktorá hodnotila chuťové vlastnosti nápoja, harmonické zladenie farieb, zručnosti a technické prevedenie nápoja. Miešali sa nápoje rozličných chutí a farieb, pri ktorých uplatnili kus fantázie a nápaditosti.

Prvé miesto pripadlo žiakovi Romanovi Rigovi a jeho víťaznému nápoju „Zelené pokušenie“, druhé miesto obsadil Lukáš Juran s nápojom „ Cocount lips “, na dvoch tretích miestach boli ocenení Monika Juranová s nápojom „ Butterfly “ a Lukáš Alföldy .

Žiakov pripravovali do súťaže a odborne usmernili majsterky odborného výcviku p. Jacková, p. Černáková, p. Jakubcová v rámci plnenia tematických osnov z odborného výcviku.

 

 
681636