A A A

Úradné hodiny

 

 

 


Úradné hodiny

Úradné hodiny sú na SOŠ stanovené:
v pracovných dňoch

teoretické vyučovanie a ekonomický úsek:

od 7:00 do 15:00 hod.

školský internát:
pondelok až štvrtok od 8:00 do 20:00 hod.
nedeľa od 16:00 do 21:00 hod.

 
681642