A A A

Voľný čas študentov

Študenti v rámci voľného času môžu využívať širokú paletu voľnočasových aktivít a krúžkov zameraných na literatúru, šport, odborné zručnosti, počítače, cudzie jazyky a spoločenské vedy.

 
686069