A A A

Vybavenie školy

Stredná odborná škola poskytuje pre potreby vzdelávania a voľného času nasledovné priestory a vybavenie:

· počítačová učebňa v budove školy s prístupom na internet (Infovek)

· počítačová miestnosť v budove školského internátu, internet (prístupná aj pre študentov SOŠ, ktorí nie sú ubytovaní v ŠI)

· klubovňa na prízemí ŠI - učebňa stolovania, kapacita 35 - 40 osôb

· špeciálna učebňa pre gastronómiu - počítačové vybavenie s programami Horec- w a GastroBlue (prístupná aj pre študentov ostatných učebných a študijných odborov)

· cvičná kuchyňa pre individuálne vyučovanie kuchárskej technológie

· špeciálna učebňa pre laboratórne cvičenia z oblasti gastronómie

· školská kuchyňa s kapacitou 400 jedál (v ŠI)

· školská jedáleň s rozlohou 365 m2 (ŠI)

· odborná učebňa pre učebný odbor kaderník - vlastné kaderníctvo v školskom internáte

· odborná učebňa - kaderníctvo v prenajatých priestoroch na Ulici Za hradbami

· školské dielne s primeraným vybavením pre stolársku výrobu priamo v areáli SOŠ (v súčasnosti zatvorené)

· športová hala spĺňajúca kritériá pre organizovanie medzinárodných športových podujatí vonkajšie športoviská - viacúčelové ihrisko

 
686090