A A A

Zamestnanci SOŠ

 

Zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj,
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25


Riaditeľka školy :

Mgr. Elena Jurčíková

Zástupca riaditeľky :

pre teoret. a praktické vyučovanie

 

Mgr. Dagmar OlgyajováZástupca riaditeľky pre technicko - ekonomický úsek :

štat. zástupca riaditeľky

 

Ing. Milan Červenka

 


Sekretariát riaditeľky :


Ivana Peťková, sekretárka

 

.

 


Pedagogický zbor :

Teoretické predmety

 

Anna Blahovcová

Ing. Marianna Ivaničková

Mgr. Eva Jaššová

Ing. Elena Kosáková

Mgr. Jana Milková (MD)

Ing. Sylva Pavlišinová

Mgr.Martina Pukančíková

Igor Vítek

Majstri odbornej výchovy (MOV)

 


Učebné odbory kuchár a čašník :

Lýdia Černáková

Michaela Kocmálová


Učebný odbor kaderníčka :

 

Monika Khayat

Mgr. Ivana Novotná

Miroslava Vargová (MD)

 

Školský internát
Vychovávatelia :

 


Mgr. Anna Jančová

Mgr. Monika Matušková

.

 


Technicko - ekonomický úsek :

Ing. Ján Macko, ekonóm školy

Marta Miškovová, mzdová účtovníčka, personalistka
Anna Molnárová, hospodárka, pokladníčka

 

Školská jedáleň :

Ing. Zuzana Wolfshörndlová, vedúca ŠJ

Anna Hegerová, kuchárka (+ normovanie jedál)

Lucia Kováčová, kuchárka

Eva Nižná, kuchárka

Adriana Zápražná, kuchárka (PN)

 

 

Hospodárska správa :

Ing. Daniel Babiš, správca športovej haly

Branislav Kuchárek, údržbár

Ladislav Ochaba, údržbár, zásobovač, vodič

 

Informátori :

Vít Gabriel

Anton Halás

Ján Krchnák

Štefan Slezák

Josef Zabel


Upratovačky:

Monika Chalupianska

Eva Cipárová

Katarína Romanová


 
686071