VITAJTE U NÁS

SME STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V PEZINKU, KTORÁ MÁ ČO PONÚKNUŤ SVOJIM UCHÁDZAČOM.

Absolventi učebných odborov pracujú ako čašníci, kuchári a kaderníci v prevádzkach – podľa typu ukončeného štúdia – doma a v zahraničí, alebo sú sami prevádzkovateľmi či majiteľmi menších reštauračných zariadení, kaderníckych salónov a iných prevádzok.

ŠKOLSKÝ AREÁL V TICHEJ ČASTI MESTA PEZINOK,

uprostred zelene, s vlastným školským internátom, veľkou jedálňou, výbornou kuchyňou, športovou halou, vonkajšími športoviskami (otvorenými pre verejnosť), vlastným kaderníctvom a profesionálne vybavenými priestormi má všetky predpoklady ďalšieho rozvoja.


"Naše remeslo má zlaté dno"

Čo sa u nás môžete naučiť?
Card image cap
Kuchár

Absolventi sú schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave jedál v reštáuráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach…

Card image cap
Čašník, servírka

Štúdium ukončené maturitnou skúškou a výučným listom. Absolvent vie zostaviť jedálny a nápojový lístok, pripravovať…

Card image cap
Kaderník

Absolventi nachádzajú uplatnenie vo sfére služieb ako kaderníci v malých a stredných firmách, ako živnostníci alebo zamestnanci firiem, ktoré…