Duálne vzdelávanie

Sme zapojení do systému duálneho vzdelávania. Od 1. ročníka majú naši žiaci v odbore 6445 H kuchár možnosť pripravovať sa v rámci praktického vyučovania na povolanie pre konkrétneho zamestnávateľa. Našim partnerom v systéme duálneho vzdelávania je PALACE ART HOTEL PEZINOK. Spoluprácu pripravujeme aj s Hotelom pod Lipou v Modre Harmónii. 

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania. Vyznačuje sa úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi

Zamestnávateľ zodpovedá za praktické vyučovanie a znáša všetky náklady, ktoré sú s jeho realizáciou spojené.

Hmotné zabezpečenie žiaka:

Finančné zabezpečenie:

Viac sa o duálnom vzdelávaní môžte dozvedieť na stránke www.dualnysystem.sk