Duálne vzdelávanie
Kurzy pre študentov:
barman, barista, carving, vizážistka, barbier
  • škola je členom Slovenskej živnostenskej komory
  • usporiadateľ medzinárodnej kaderníckej súťaže Cena mesta Pezinok
  • zabezpečujeme výmenné pobyty žiakov v SR i zahraničí
  • ponúkame možnosť duálneho vzdelávania PALACE ART HOTEL PEZINOK