Stredná odborná škola podnikania a služieb

Kontakty:

info@soskompk.sk

vrátnica:
(budova na Komenského ul. č. 29)
+421 33/644 20 16, 0905/069599

vrátnica:
(budova na Myslenickej ul. č. 1)
+421 33/642 34 10

Údaje o škole:

IČO:
00351822
DIČ:
2020663678
IČ DPH:
SK 2020663678
Kód školy:
613011
Zriadovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Číslo účtu:

hl. účet:
SK88 8180 0000 0070 0050 3435

p. účet:
SK37 8180 0000 0070 0047 4574


Riaditeľka:

Ing. Natália Krejčiová
riaditelka@soskompk.sk
033/642 34 10

Zástupkyňa:

Mgr. Dagmar Olgyajová
zastupcatv@soskompk.sk
0918 466 876

Sekretariát:

info@soskompk.sk
033/642 34 10