Druhé kolo prijímacieho konania

Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 na nenaplnený počet miest sa bude konať 21.06.2022.

4-ročné študijné odbory (maturitné vysvedčenie a výučný list):

  • kuchár (6445 K) - 6 voľných miest
  • čašník, servírka (6444 K) - 10 voľných miest
  • kritériá prijatia

3-ročné učebné odbory (výučný list):

  • kuchár (6445 H, aj duálne vzdelávanie) - 5 voľných miest
  • kaderník (6456 H) - 7 voľných miest
  • bez prijímacej skúšky
  • kritériá prijatia

Druhé kolo prijímacieho konania

Nadstavbové štúdium
Nadstavbové štúdium

V školskom roku 2022/2023 otvárame denné nadstavbové štúdium v odbore Podnikanie v remeslách a službách.

Štúdium je 2-ročné, absolvent získa maturitné vysvedčenie a môže sa uchádzať o štúdium na vysokej škole.

Štúdium je určené pre absolventov 3-ročných učebných odborov zameraných na služby (kuchár, čašník, servírka,  kaderník, manikér-pedikér, aranžér, predavač, hostinský-hostinská, technicko-administratívny pracovník, fotograf).

Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť do 31. mája 2022. Prihlášku môžete stiahnuť TU

 


Videoprezentácie školy

Vitajte na virtuálnej návšteve u nás. Všetky naše videoprezentácie si môžte pozrieť na našom YouTube kanáli

 

Videoprezentácie školy

Dni otvorených dverí
Dni otvorených dverí

Milí uchádzači o štúdium na našej škole, pripravili sme si pre vás individuálne dni otvorených dverí. Navštíviť našu školu je možné v malých skupinách príp. individuálne po predchádzajúcom dohovore telefonicky na čísle 033/6423410 alebo e-mailom na info@soskompk.sk. Vstup do školy bude podmienený aktuálne platnými hygienickými opatreniami.

Okrem osobnej návštevy môžete využiť aj online priestor na virtuálnu návštevu našich priestorov prostredníctvom videí, ktoré nájdete na našom YouTube kanáli. Okrem toho sa snažíme prinášať vám čo najviac informácií o našej škole aj na túto stránku, na Edupage, Facebook aj Instagram, ktoré priebežne dopĺňame.  Ak by ste predsa len nenašli informácie, ktoré vás zaujímajú, sme vám k dispozícii aj na e-mailovej adrese info@soskompk.sk alebo na telefónnom čisle 033/6423410. 


Certifikát CODiV

Naša škola prešla úspešne procesom certifikácie pripravenosti na dištančnú výučbu. Certifikát vydáva spoločnosť Komensky s.r.o. - prevádzkovateľ portálu Zborovna.sk

Certifikát CODiV