Zmena ponúkaných odborov

Kompletná ponuka pre školský rok 2021/22:

4-ročné študijné odbory

  • Kuchár (6445 K)
  • Čašník, servírka (6444 K)

získanie maturitného vysvedčenia a výučného listu

možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole

3-ročné učebné odbory

  • Kuchár (6445 H)
  • Kaderník (6456 H)

získanie výučného listu

možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore Podnikanie v remeslách a službách (6403 L)

2-ročný študijný nadstavbový odbor 

  • Podnikanie v remeslách a službách (6403 L)

pre absolventov trojročných učebných odborov zameraných na služby

získanie maturitného vysvedčenia

možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole

Zmena ponúkaných odborov