Učebné odbory

Žiaci základných škôl po úspešnom ukončení 9. ročníka majú možnosť pokračovať v štúdiu vo viacerých učebných odboroch. Štúdium v týchto odboroch sa ukončuje záverečnou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní získavajú výučný list, alebo môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

Štúdium je trojročné a zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu na budúce povolanie v nasledujúcich odboroch:
Kuchár
Card image cap
Kuchár - 6445 H

Absolventi sú schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave jedál v reštáuráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania, i ako živnostníci.

Ovládajú práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy jedál, vedia odborne komunikovať so zákazníkom


Čašník - Servírka
Card image cap
Čašník - Servírka - 6444 H

Absolventi tohto učebného odboru sa môžu uplatniť v obslužných profesiách v reštauráciách, hoteloch a ďalších gastronomických zariadeniach. Môžu tiež podnikať ako živnostníci.

Ovládajú práce spojené so stolovaním, poznajú suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel a kultivovaného spoločenského správania.


Kaderník
Card image cap
Kaderník - 6456 H

Absolventi nachádzajú uplatnenie vo sfére služieb ako kaderníci v malých a stredných firmách, ako živnostníci alebo zamestnanci firiem, ktoré sa zaoberajú výrobkami vlasovej kozmetiky. Sú schopní pracovať samostatne aj v kolektíve, vedia poskytovať zákazníkom poradenskú službu.

Okrem kaderníckych vedomostí a zručností získavaju i vedomosti z cudzích jazykov a oblasti podnikania.
Pre absolventov trojročných gastronomických a kaderníckych učebných odborov (držiteľov výučných listov) ponúka naša škola i možnosti nadstavbového štúdia ukončené maturitným vysvedčením.

Čo vám vieme ponúknuť?

– najnovšie trendy módnych strihov, farebných odtieňov a možností ošetrenia vlasov
– účesy na všetky spoločenské udalosti
– tím šikovných a kreatívnych kaderníkov, ktorí sa o vás s radosťou postarajú
– tvorivé prostredie na vykonávanie odbornej praxe našich žiakov
– možnosti zapájania sa do celoslovenských i medzinárodných súťaží
– širokospektrálne uplatnenie sa našich absolventiek/absolventov na trhu v oblasti kaderníckych služieb
– výborné materiálne vybavenie v priestoroch školského kaderníctva