Možnosti štúdia

Žiaci základných škôl po úspešnom ukončení 9. ročníka majú možnosť pokračovať v štúdiu vo viacerých študijných alebo učebných odboroch. Po úspešnom absolvovaní učebných odborov majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

Štúdium je 3- alebo 4-ročné, v prípade nadstavbového štúdia 2-ročné a zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu na budúce povolanie v nasledujúcich odboroch:
Kuchár
Kuchár
Kuchár - 6445 H, 6445 K

Štúdium v odbore kuchár ponúkame 3- aj 4-ročné.

Štúdium v študijnom odbore 6445 K je 4-ročné, absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list. Študijný odbor pripravuje žiakov aj na štúdium na vysokých školách. Viac info o odbore nájdete tu.

Štúdium v učebnom odbore 6445 H je 3-ročné, absolvent získa výučný list. Môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore 6403 L Podnikanie v remeslách a službách. Viac info o odbore nájdete tu.

Absolventi odboru kuchár sú schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave jedál v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania, i ako živnostníci.

Ovládajú práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy jedál, vedia odborne komunikovať so zákazníkom


Čašník, servírka
Čašník, servírka
Čašník, servírka - 6444 K

Štúdium v študijnom odbore 6444 K je 4-ročné, absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list. Študijný odbor pripravuje žiakov aj na štúdium na vysokých školách.

Absolvent vie zostaviť jedálny a nápojový lístok, pripravovať miešané nápoje, pripraviť jednoduché jedlá, ovláda dokončovanie jedál pred hosťom. Absolvent je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania, ako samostatne zárobkovo činná osoba. Môže vykonávať funkciu čašníka, servírky v hoteloch, reštauráciách a ostatných zariadeniach spoločného stravovania, má predpoklady vykonávať manažérske funkcie.  Viac info o odbore nájdete tu.


Kaderník
Kaderník
Kaderník - 6456 H

Štúdium v učebnom odbore 6456 H je 3-ročné, absolvent získa výučný list. Môže pokračovať v nadstavbom štúdiu v odbore 6403 L Podnikanie v remeslách a službách.

Absolventi odboru kaderník ovládajú najnovšie trendy módnych strihov, farebných odtieňov, účesov a odborné poradenstvo starostlivosti o vlasy. Uplatnenie nachádzajú vo sfére služieb ako kaderníci v malých a stredných firmách, ako živnostníci alebo zamestnanci firiem, ktoré sa zaoberajú výrobkami vlasovej kozmetiky. Sú schopní pracovať samostatne aj v kolektíve, vedia poskytovať zákazníkom poradenskú službu. Viac info o odbore nájdete tu.

 

 


Podnikanie v remeslách a službách
Podnikanie v remeslách a službách
Podnikanie v remeslách a službách - 6403 L

Štúdium v študijnom nadstavbovom odbore Podnikanie v remeslách a službách je 2-ročné. Absolvent získa maturitné vysvedčenie a môže sa uchádzať o štúdium na vysokej škole.

Absolvent je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku v podmienkach voľného trhu v  oblasti služieb, poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom vo forme poradenskej rozborovej služby. Je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.