Ako si vybrať strednú školu?

VÝBER STREDNEJ ŠKOLY JE JEDNO Z PRVÝCH DÔLEŽITÝCH ROZHODNUTÍ V ŽIVOTE MLADÉHO ČLOVEKA.

Ľahšie to majú tí, ktorí už dlhšiu dobu vedia, čo ich zaujíma a baví. Trochu ťažšie to majú žiaci, ktorí nemajú predstavu, na ktorú strednú školu by si mohli dať prihlášku.
V obidvoch prípadoch je však dobré mať k dispozícii čo najviac informácií, aby si každý žiak našiel tú najlepšiu školu pre seba.

AJ ZAMESTNÁVATELIA VEDIA PORADIŤ.

Ak máte predstavu o zamestnávateľovi, pre ktorého by ste chceli pracovať, aj ten môže byť dobrým zdrojom informácií.
Môže poradiť, s ktorými školami spolupracujú, odkiaľ k nim chodia študenti na prax, či z akej školy chodia na pohovory najlepší absolventi.


Čo Vám vieme ponúknuť?


Kurzy pre študentov:

BARMAN, BARISTA, CARVING, VIZÁŽISTKA, BARBIER

 

Škola má k dispozícii:


Práve prebiehajúca modernizácia školy a jej systému vám ponúkne skvelé študijné zázemie. Rekonštruujeme zariadenie a zabezpečujeme nové materiálno technické vybavenie, využívame moderné vyučovacie metódy, ktoré formujú študentov podľa aktuálneho dopytu trhu práce.

VEĽKÝ DÔRAZ KLADIEME NA BUDOVANIE KOMPLEXNEJ ODBORNOSTI, a to aj cez základy podnikania a kvalitnej jazykovej prípravy (angličtina).

Odborný výcvik uskutočňujeme priamo v škole, ale aj v partnerských prevádzkach.
Spolupracujeme s odbornými garantmi a mentormi od renomovaných obchodných značiek.

VYSIELAME ŠTUDENTOV NA VÝMENNÉ POBYTY DO ZAHRANIČIA (uskutočnili sa už s Rakúskom, Slovinskom, Českom) a pravidelne sa zúčastňujeme na odborných podujatiach.