AKO si vybrať strednú školu?

Výber strednej školy je jedno z prvých dôležitých rozhodnutí v živote mladého človeka.
Ľahšie to majú tí, ktorí už dlhšiu dobu vedia, čo ich zaujíma a baví. Trochu ťažšie to majú žiaci, ktorí nemajú predstavu, na ktorú strednú školu by si mohli dať prihlášku.
V obidvoch prípadoch je však dobré mať k dispozícii čo najviac informácií, aby si každý žiak našiel tú najlepšiu školu pre seba.
Aj zamestnávatelia vedia poradiť. Ak máte predstavu o zamestnávateľovi, pre ktorého by ste chceli pracovať, aj ten môže byť dobrým zdrojom informácií.
Môže poradiť, s ktorými školami spolupracujú, odkiaľ k nim chodia študenti na prax, či z akej školy chodia na pohovory najlepší absolventi.

Čo Vám vieme ponúknuť?


Kurzy pre študentov:
barman, barista, carving, vizážistka, barbier
  • škola je členom Slovenskej živnostenskej komory
  • usporiadateľ medzinárodnej kaderníckej súťaže Cena mesta Pezinok
  • zabezpečujeme výmenné pobyty žiakov v SR i zahraničí
  • ponúkame možnosť duálneho vzdelávania PALACE ART HOTEL PEZINOK
Škola má k dispozícii:
  • veľká a moderná športová hala
  • viacúčelové ihrisko
  • dostupná plaváreň
  • v blízkosti školy je veľký športovo- rekreačný areál
  • vlastný internát

Práve prebiehajúca modernizácia školy a jej systému vám ponúkne skvelé študijné zázemie. Rekonštruujeme zariadenie a zabezpečujeme nové materiálno technické vybavenie, využívame moderné vyučovacie metódy, ktoré formujú študentov podľa aktuálneho dopytu trhu práce.
Veľký dôraz kladieme na budovanie komplexnej odbornosti, a to aj cez základy podnikania a kvalitnej jazykovej prípravy (angličtina).
Odborný výcvik uskutočňujeme priamo v škole, ale aj v partnerských prevádzkach.
Spolupracujeme s odbornými garantmi a mentormi od renomovaných obchodných značiek.
Vysielame študentov na výmenné pobyty do zahraničia (uskutočnili sa už s Rakúskom, Slovinskom, Českom) a pravidelne sa zúčastňujeme na odborných podujatiach.